+30 6983 864 071

Διαδικτυακά Λογισμικά Pegasus Hermes

TESAE

Διαδικτυακά Λογισμικά Pegasus Hermes

TESAE Pegasus Hermes

Eξειδικευμένες Διαδικτυακές Εφαρμογές (Web Applications) κατασκευασμένες με τη πλατφόρμα  TESAE Pegasus Hermes. Μοναδικό Χαρακτηριστικό τους η αμφίδρομη επικοινωνία με τα Pegasus ERP/CRM. Η επιχείρηση του μέλλοντος είναι εδώ!

 

“Επεκτείνετε την Επιχείρησή σας στο Διαδίκτυο!!”